N.I.C.O. - Girl Meets Boy Şarkısının Türkçe Sözleri

Geçtiğimiz günlerde yabancı müzik piyasasına düşen N.I.C.O. un Girl Meets Boy isimli şarkısının Türkçeye çevrilmiş ve orjinal İngilizce sözleri aşağıdaki şekildedir. Ayrıca konumuzun devamından şarkının klibinide izleyebilirsiniz.

N.I.C.O. - Girl Meets BoyGirl meets boyÇocuk kızla tanışır

That's a safe beginningBu güvenli bir başlangıçtır


It's nearly closingNeredeyse kapanıyor

I thought you weren't going to showSenin gelmeyeceğini sanıyordum


So did IBen de öyle

I felt it might be kinderKinder olabileceğini hissettim


What are you saying?Ne diyorsun?


Come on, Miss Schaefer, you knowBiliyor musun, Bayan Schaefer, gel


What?Ne?


Every time I see some young kidNe zaman genç bir çocuk görsem

Dreaming they'll produce a masterpieceOnlar bir başyapıt üretmek hayal

I just want to throw them on the next train homeSadece onları sonraki trene eve atmak istiyorum


Never thoughtHiç düşünmemiştim

You'd be so condescendingÇok küçümseyici


Sorry, Miss SchaeferÜzgünüm, Bayan Schaefer

I didn't come here to fightBuraya kavga etmeye gelmedim


Girl meets boyÇocuk kızla tanışır

If that's how you want itNasıl istersen

She's a young teacherGenç bir öğretmen

He's a reporterGazeteci

It's hate at first sightİlk bakışta bu nefret


It won't sellBu satmaz

These days they want glamourBu gün glamour istiyorlar

Fabulous heiress meets handsome Hollywood heelMuhteşem mirasçı yakışıklı Hollywood topuk karşılar

The problem isSorun

She thinks he's a burglarOnun hırsız olduğunu düşünüyor

Would you believe it?İnanabiliyor musun?

A wedding in the last reelSon reel bir düğün


It doesn't have to be so mindlessBu kadar akılsız olmak zorunda değil

You should write from your experienceDeneyimlerinden yazmak gerekir

Give us something really moving;Bizi gerçekten hareket eden bir şey vermek;

Something trueDoğru bir şey


Who wants true?Gerçek isteyen var mı?

Who the hell wants moving?Hareketli isteyen var mı?

Moving means starvingDemek açlıktan taşıma

And true means holes in your shoeVe senin ayakkabı delikler gerçek anlamına gelir


No, you're wrongHayır, yanılıyorsun

They still make good picturesOnlar hala iyi resimler yapmak

Stick to your storySenin hikayeye sadık

It's a good storyİyi bir hikaye


O.K., Miss SchaeferTamam, Bayan Schaefer

I give it to youBen sana


What do you mean?Ne demek istiyorsun?


Just what I said. I've given up writing myself. So you write it.Sadece ne dedim. Kendimi yazmaya verdim. Bu yüzden bu yazmak.


Oh, I'm not good enough to do it on my own.Ben kendi başıma yapmak yeterince iyi değilim.

But I thought we could write it together.Ama biz birlikte yazabilirsiniz sanıyordum.


I can't. I'm all tied up.Yapamam. Çok meşgulüm.


Couldn't we work evenings? Six o'clock in the morning? I'd come to your place.Akşamları çalışamaz mıyız? Saat sabahın altı? Senin eve gelirdi.


Look, Betty, it can't be done. It's out.Bak, Betty, bu mümkün değil. Gerçek çıktı.

Let's keep in touch through Artie.Artie ile temas devam edelim.

That way if you get stuck, we can at least talk.Zorlandığınız durumlarda bu şekilde en azından konuşabiliriz.


Write this downNot al

I'll give you some ground rulesHasta'vermek sen bazı temel kurallar

Plenty of conflictÇakışma bol

But nice guys don't break the lawAma iyi adamlar yasa kırma

Girl meets boyÇocuk kızla tanışır

She gives herself completelyKendini tamamen seks yapıyor

And though she loves himVe yine de onu seviyor


She keeps one foot on the floorO yerde bir ayak tutar


No one dies except the best friendEn iyi arkadaşım dışında kimse ölmez

No one ever mentions communistsHiç kimse hiç komünistler bahseder

No one takes a black friend to a restaurantBir restoran siyah bir arkadaşına alır


Very good.Çok iyi.

Nothing I can teach you.Hiçbir şey sana öğretebilirim.

We could have had funİyi vakit geçirdik

Fighting the studioStüdyo mücadele


Yes, Mr. GillisEvet, Bay Gillis

That's just what I want.Bu benim istediğim şey.


What a nightmareNe a kabus

Good to see youSeni görmek güzel

Come to my new year's partyBenim yeni yıl partimize katılın


Last year it got out of handGeçen yıl kontrolden çıktı


Guaranteed bad behaviourKötü davranış garantili


See you thenO zaman görüşürüz


Don't give upPes etme

You're too goodSen çok iyisin


ThanksTeşekkürlerN.I.C.O. - Girl Meets Boy Klibini İzle
Yukarı Çık