Sheck Wes - Mo Bamba Şarkısının Türkçe Çeviri Sözleri

Sheck Wes, 2018 Mo Bamba şarkısının Türkçe Çeviri şarkı sözleri. Mo Bamba Lyrics.

Şarkı: Mo Bamba
Sanatçı: Sheck Wes
Şarkının Çıkış Tarihi: 2018
Şarkının Türü: Hip Hop

Sheck Wes - Mo Bamba16yrold16yrold

BT.!BT.!

Daytrip took it to 10Daytrip 10'a çıkardı


I got hoesÇapalarım var

Callin' a young nigga phone (Ring, ring)Genç bir zenci telefonu arıyoruz (Zil, zil)

Where's Ali with the mothaFC.in' dope? (BT., BT.)Ali, mothaFC.in 'uyuşturucu ile nerede? (BT, BT.)

I be ballin' like a mothaFC.in' pro (Like a, huh, like a, huh)Ben bir mothaFC.in 'pro gibi oynuyorum (Gibi bir, ha, bir gibi, ha)

I be ballin' like my nigga Mo (Bamba, BT.)Zencilerim Mo gibi oynuyorum (Bamba, BT.)

Sheck Wes, I ain't a mothaFC.in' joke (Haha, hahahahaha)Sheck Wes, şaka yapmıyorum. (Haha, hahahahaha)

Steph Wes, stay with the FC.in' pole (Pa, pa, pa-pa)Steph Wes, FC.in 'direğinde kal (Pa, pa, pa-pa)

You FC. around and get poled (You get poled, BT.)Sen FC Etrafta dolanıp dolanmalısın (Dolanacaksın, BT.)

'Cause I got hoes (So many FC.in' hoes)Çünkü ben çapalarım var (Çok fazla FC.e 'çapalar)

Callin' a young nigga phoneGenç bir zenci telefonu aramak

(Ring-ring, ring, ring-ring, ring, ring-ring)(Zil, zil, zil, zil, zil)

Where's Ali with the (BT. with the) mothaFC.in' dope? (Huh)Ali nerede (BT ile) mothaFC.in 'uyuşturucu ile nerede? (Ha)

I be ballin' like a mothaFC.in' pro (Like a mothaFC.in' pro)Ben bir mothaFC.in 'pro gibi oynuyorum (Bir mothaFC.in' pro gibi)

I be ballin' like my nigga Mo (Bamba, Bamba)Zencilerim Mo (Bamba, Bamba) gibi oynuyorum

Sheck Wes got so many flows (I do it all)Sheck Wes'in çok fazla akışı var (hepsini yapıyorum)

Call me Drake, how a nigga contro—Bana Drake de, ne zenci kontro.


Oh! FC.! Shit! BT.! (Huh)Ah! FC.! Bok! BT.! (Ha)

Yeah, it's Sheck Wes and I'm gettin' really rich (Ching-ching)Evet, bu Sheck Wes ve ben gerçekten zengin oluyorum (Ching-ching)

See how I caught it 'cause I'm really with the shits (Ping-ping)Nasıl yakaladığımı gör çünkü ben gerçekten saçmalıklardan biriyim (Ping-ping)

See me in the streets and I be really with a (Cling, cling), with aBeni sokaklarda görün ve ben gerçekten bir (Cling, cling) ile

Bad BT. (BT.), niggas straight rockin' (Rock)Kötü BT. (BT.), Zenciler düz sallanıyor '(Kaya)

Niggas straight see me, when they see me, they be coppin' (What?)Zenciler dümdüz beni görüyorlar, beni gördüklerinde yakalıyorlar (Ne?)

I'm the best drug dealer, nigga, come and cop it (Got it)Ben en iyi uyuşturucu satıcısıyım zenci, gel ve polise ver (Anladım)

Young Sheck Wes, I'm like the FC.in' Green Goblin (Hahahaha)Young Sheck Wes, ben FC.in 'Green Goblin (Hahahaha) gibiyim


I got hoes (Hoes, ho)Çapalarım var (Hoes, ho)

Callin' a young nigga phone, phone (BT.)Genç bir zenci telefonu aramak, telefon etmek (BT).

Where's Ali with the mothaFC.in' dope?Ali, mothaFC.in 'uyuşturucu ile nerede?

(With the mothaFC.in' dope)(MothaFC.in 'uyuşturucu ile)

Dope (With the mothaFC.in' dope)Uyuşturucu (MothaFC.in 'uyuşturucu ile)

With the mothaFC.in' dope (BT.)MothaFC.in 'uyuşturucu ile (BT)

With the dope (Gettin' rich), with my bros (BT., shit)Uyuşturucu ile (Gettin 'zengin), kardeşimle (BT., Bok)

I FC.ed your ho (Shit)Ben senin honunu yedim.

And she ain't even let you know (Shit FC.ed up)Ve bilmene bile izin vermedi.


Damn, this nigga nice, FC. is you talking about?Kahretsin, bu zenci güzel, FC. hakkında mı konuşuyorsun

('Cause I got) BT. (Hoes)(Çünkü ben aldım) BT. (Hoes)

And my nigga One-Six, my niggaVe benim zenci Bir-Altı, benim zenci

Ali, the Daytrip nigga, FC. is niggas talking about?Ali, Daytrip zenci, FC. Zenciler hakkında mı konuşuyor?

(I got hoes, shit(Çapalarım var, kahretsin

Young Sheck Wes, I do it on the go)Young Sheck Wes, halindeyken yapıyorum)

Uh, woah, uhAh, ah, ahSheck Wes - Mo Bamba Klibini İzle
Yukarı Çık