Travis Scott - SICKO MODE Şarkısının Türkçe Çeviri Sözleri

Travis Scott 2018 SICKO MODE şarkısının Türkçe Çeviri şarkı sözleri. SICKO MODE Lyrics.

Şarkı: SICKO MODE
Sanatçı: Travis Scott
Şarkının Çıkış Tarihi: 2018
Şarkının Türü: Pop

Travis Scott - SICKO MODEAstro, yeahAstro, evet

Sun is down, freezin' coldGüneş batıyor, donuyor soğuk

That's how we already know, winter's hereZaten böyle biliyoruz, kış burada

My dawg would probably do it for a Louis beltBabam muhtemelen Louis kemeri için yapardı.

That's just all he know, he don't know nothin' elseTüm bildiği bu, başka hiçbir şey bilmediği

I tried to show 'em, yeahGöstermeye çalıştım, evet

I tried to show 'em, yeah, yeahOnlara göstermeye çalıştım, evet, evet

Yeah, yeah, yeahEvet evet evet

Goin' on you with the pick and rollTopla ve yuvarlan seninle devam ediyor

Young La Flame, he in Sicko ModeYoung La Flame, Sicko Mode'daWoo, made this here with all the ice on in the boothWoo, bunu burada, kabindeki tüm buzlar açıkken yaptı.

At the gate outside, when they pull up, they get me looseDışarıdaki kapıda, çektiklerinde beni serbest bırakıyorlar.

Yeah, Jump Out boys, that's Nike boys, hoppin' out coupesEvet, çocuklar dışarı fırlar, işte bu, Nike oğlanları.

This shit way too big, when we pull up, give me the lootBu bok yolu çok büyük, yukarı çektiğimizde, beni yağmaladı

(Gimme the loot!)(Bana yağma ver!)

Was off the Remy, had a PapooseRemy’den uzaktaydım, bir Papoose vardı.

Had to hit my old town to duck the newsHaber vermek için eski şehrimde bulunmak zorunda kaldım

Two four hour lockdown, we made no movesİki dört saatlik kilitlenme, hamle yapmadık

Now it's 4 AM and I'm back up poppin' with the crewŞimdi saat 4 oldu ve ben mürettebatla alay etmeye başladım.

I just landed in, Chase B mix this pop like Jamba JuiceYeni geldim, Chase B bu popu Jamba Juice gibi karıştırdı.

Different colored chains, think my jeweler really sellin' fruitsFarklı renkli zincirler, kuyumcumun gerçekten meyve sattığını düşünüyorum

And they chokin', man, know the crackers wish it was a nooseVe boğuluyorlar dostum, krakerlerin bir ilmek olmasını diliyorum


Some-Some-Some-Someone saidBazıları Bazıları Birileri dedi

To win the retreat, we all in too deepGeri çekilmeyi kazanmak için hepimiz çok derin

Pl-Pl-Playin' for keeps, don't play us for weak (Someone said)Pl-Pl-Playin 'hatıralar için, bizi zayıflar için oynama. (Birisi dedi)

To win the retreat, we all in too deepGeri çekilmeyi kazanmak için hepimiz çok derin

Pl-Pl-Playin' for keeps, don't play us for weakPl-Pl-Playin 'hatıralar için, bizi zayıflar için oynamayın


Yeah, this shit way too formal, y'all know I don’t follow suitEvet, bu saçma sapan yol çok resmi, hepiniz biliyorsun ki ben de takip edemem

Stacey Dash, most of these girls ain't got a clueStacey Dash, bu kızların çoğunun ipucu yok.

All of these hoes I made off records I producedTüm bu çapalarım ürettiğim kayıtları çıkardım

I might take all my exes and put 'em all in a groupTüm exes'imi alıp bir gruba koyabilirim.

Hit my eses, I need the bootchEsenlerime çarp, çekiciye ihtiyacım var

'Bout to turn this function to Bonnaroo'Bu işlevi Bonnaroo'ya çevirmek için Bout

Told her, "Hop in, you comin' too""Atla, sen de geliyorsun" dedim.

In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke305'te, sürtükler bana Luke Amca gibi davranıyor

(Don't stop, pop that pussy!)(Durma, o kediyi patlat!)

Had to slop the top off, it's just a roof, uhÜstünü eğmek zorunda kaldım, bu sadece bir çatı.

She said, "Where we goin'?" I said, "The moon""Nereye gidiyoruz?" Dedi. "Ay" dedim

We ain't even make it to the roomOdaya bile gelmiyoruz

She thought it was the ocean, it's just the poolOkyanus olduğunu düşündü, sadece havuz

Now I got her open, it's just the GooseŞimdi onu açtım, sadece kaz.

Who put this shit together? I'm the glueBu şeyi kim bir araya getirdi? Ben yapıştırıcım


Someone saidBiri dedi

Shorty FaceTimed me out the blueShorty FaceBeni maviden çıkardı

Someone saidBiri dedi

Pl-Playin' for keepsHatıralar için Pl-Playin '

Someone said, motherfucker—someone saidBiri dedi, orospu çocuğu-birisi dedi

Don't play us for weakBizi zayıf için oynamaYeah!Evet!

Astro, yeah, yeahAstro, evet, evet

Tay Keith, fuck these niggas up!Tay Keith, şu zencileri becer!

Ayy, ayyAyy, ayy


She's in love with who I amO benim kim olduğuma aşık

Back in high school, I used to bus it to the dance (Yeah)Liseye döndüğümde onu dansa götürürdüm (Evet)

Now I hit the FBO with duffels in my handsŞimdi FBO'yu ellerimde duffellerle vuracağım

I did half a Xan, 13 hours 'til I landYarım Xan yaptım, inene kadar 13 saat

Had me out like a light, ayy, yeahIşık gibi çıkmıştım, evet, evet

Like a light, ayy, yeahIşık gibi, ayy, evet


Like a light, ayy, slept through the flight, ayyIşık gibi, ayy, uçuş boyunca uyudu, ayy

Knocked for the night, ayyGece çaldı Ayy

767, man, this shit got double bedroom, man767, dostum, bu bok iki yatak odalı, dostum

I still got scores to settle, manHala yerleşecek puanlarım var dostum.

I crept down the block (Down the block)Bloğu indirdim (Bloğun aşağısında)

Made a right (Yeah, right)Doğru yaptım (Evet, doğru)

Cut the lights (Yeah, what?), paid the price (Yeah)Işıkları kes (Evet, ne?), Fiyatı ödedi (Evet)

Niggas think it's sweet (Nah, never), it's on sight (Yeah, what?)Zenciler tatlı olduğunu düşünüyor (Yok, asla), görülebiliyor (Evet, ne?)

Nothin' nice (Yeah), baguettes in my ice (Aw, man)Hiçbir şey güzel (Evet), buzlarımdaki bagetler (Aw, dostum)

Jesus Christ (Yeah), checks over stripes (Yeah)İsa Mesih (Evet), çizgileri kontrol eder (Evet)

That's what I like (Yeah), that's what we like (Yeah)Ben de öyle (Evet), biz de öyle (Evet)

Lost my respect, you not a threatSaygımı kaybettim, sen tehdit değilsin

When I shoot my shot, that shit wetty like I'm Sheck (Bitch!)Atışımı vurduğumda, ben Sheck (Kaltak!) Gibi o boktan ıslak.

See the shots that I took (Ayy), wet like I'm Book (Ayy)Çektiğim çekimleri gör (Ayy), Kitap (Ayy).

Wet like I'm LizzieLizzie gibi ıslandım

I be spinnin' Valley, circle blocks 'til I'm dizzy (Yeah, what?)Vadiyi döndürüyorum, başım dönene kadar yuvarlak bloklar yapıyorum (Evet, ne?)

Like where is he? (Yeah, what?)Nerede o? (Evet ne?)

No one seen him (Yeah, yeah)Kimse onu görmedi (Evet, evet)

I'm tryna clean 'em (Yeah)Onları temizlemeye çalışıyorum (Evet)


She's in love with who I amO benim kim olduğuma aşık

Back in high school, I used to bust it to the danceLiseye döndüğümde onu dansa çekerdim.

Now I hit the FBO with duffels in my hands (Woo!)Şimdi FBO'ya elimdeki spor kıyafetlerle vurdum (Woo!)

I did half a Xan, 13 hours 'til I landYarım Xan yaptım, inene kadar 13 saat

Had me out like a light (Like a light)Işık gibi çıkmıştım (Işık gibi)

Like a light (Like a light)Bir ışık gibi (Bir ışık gibi)

Like a light (Like a light)Bir ışık gibi (Bir ışık gibi)

Like a lightIşık gibi


Yeah, passed the dawgs a cellyEvet, serserileri bir celly'den geçirdi.

Sendin' texts, ain't sendin' kites, yeahMetin gönderiyor, uçurtma göndermiyor, evet

He said, "Keep that on lock""Onu kilitli tut" dedi.

I say, "You know this shit, it's stife," yeah"Bu şeyi biliyorsun, saçma sapan" derim.

It's absolute, yeah (Yeah), I'm back, reboot (It's lit!)Mutlak, evet (Evet), geri döndüm, yeniden başlat (Yanıyor!)

LaFerrari to Jamba Juice, yeah (Skrrt, skrrt)LaFerrari - Jamba Suyu, evet (Skrrt, skrrt)

We back on the road, they jumpin' off, no parachute, yeahYola döndük, atlıyorlar, paraşüt yok, evet

Shawty in the backArkadaki

She said she workin' on her glutes, yeah (Oh my God)Onun glutes'inden çalıştığını söyledi, evet (Aman tanrım)

Ain't by the book, yeah, this how it look, yeahKitabın yanında değil, evet, göründüğü gibi, evet

'Bout a check, yeah, (Check) just check the foots, yeah'Bir çek döv, evet, (Çek) sadece ayakları kontrol et, evet

Pass this to my daughter, I'ma show her what it took (Yeah)Bunu kızıma ver, ona ne aldığını göstereyim (Evet)

Baby mama cover Forbes, got these other bitches shookBebek mama kapak Forbes, bu diğer sürtükler sarsıldı

YeahEvetTravis Scott - SICKO MODE Klibini İzle
Yukarı Çık